Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forsteo (teryparatyd), roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 20 mikrogramów/80 mikrolitrów;
kod EAN 5909990000869
we wskazaniu: leczenie osteoporozy indukowanej glikokortykosteroidami ze złamaniem patologicznym (ICD 10 M80.4)


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-1500-101/ISU/12; 3012; 19.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 065/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 065/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 065/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 64/2012 do zlecenia 065/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 54/2012 do zlecenia 065/2012


go to zlecenie