Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmian w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym pn. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci"(ICD-10 D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 w całości; D 82, w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, 83.9; D 89)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 3


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19443-2/JOS/13; 2013-09-19

Zlecenie dotyczy:

Ponowne dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa AOTM


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 11.10.2013


go to zlecenie