Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sprycel (dazatynib), tabletka 50 mg, kod EAN 5909990621354;
Sprycel (dazatynib), tabletka 80 mg, kod EAN 5909990818631;
Sprycel (dazatynib), tabletka 100 mg, kod EAN 5909990671601;
Sprycel (dazatynib), tabletka 140 mg, kod EAN 5909990818655;


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15386-4/JS/12; 3013; 19.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 066/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 066/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 września 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 066/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 72/2012 do zlecenia 066/2012

pdf 01SRP 73/2012 do zlecenia 066/2012

pdf 01SRP 74/2012 do zlecenia 066/2012

pdf 01SRP 75/2012 do zlecenia 066/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 63/2012 do zlecenia 066/2012
pdf 01 REK 65/2012 do zlecenia 066/2012
pdf 01 REK 66/2012 do zlecenia 066/2012
pdf 01 REK 67/2012 do zlecenia 066/2012


go to zlecenie