Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fosrenol, Lanthanum,tab. do rozgryzania o żucia, 500mg, 90tabl., kod EAN:5909990031832 oraz Fosrenol, Lanthanum, tabl. do rozgryzania i żucia 750mg, 90tabl. kod EAN:5909990031856 do stosowania w ramach programu lekowego: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewowej (ICD-10 N.18)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA460-19237-7/JOS/13; 2013-09-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 261/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 261/2013
pdf 01Dodatkowe wariany analizy wpływu na budżet do zlecenia 261/2013
pdf 01Uzasadnienie do zlecenia 261/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 261/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 259/2013 do zlecenia 261/2013
pdf 01SRP 260/2013 do zlecenia 261/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 176/2013 do zlecenia 261/2013


go to zlecenie