Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Silgard, human papilomavirus vaccine, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, 1ampułkostrzykawka0,5ml+2igły, kod EAN:5909990617753 w szczepieniu dziewczynek w wieku lat 14 w zapobieganiu zmianom przednowotworowym narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz raka szyjki macicy, oraz zapobieganiu brodawkom narządów płciowych (kłykcin kończystych), związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19526-2/MKR/13; 2013-09-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 262/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 262/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 262/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 262, analiza AOTM-OT-4350-23/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Silgard (Human papilomavirus vaccine types 6, 11, 16, 18), zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, kod EAN: 5909990617753 we wskazaniu: szczepienie dziewczynek w wieku lat 14 w zapobieganiu zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz raka szyjki macicy oraz w zapobieganiu brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Sławomir Majewski

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Teresa Jackowska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 254/2013 do zlecenia 262/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 171/2013 do zlecenia 262/2013


go to zlecenie