Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorenzo's Oil (Dieta eliminacyjna), płyn a 500 ml, we wskazaniu: adrenoleukodystrofia (X-ALD)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-61/AL/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 51/2014 do zlecenia 264/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 47/2014 do zlecenia 264/2013


go to zlecenie