Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Analiza oraz ocena efektywności klinicznej i kosztowej szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-404-8845-23/KS/12; 3107; 25.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy oraz oceny efektywności klinicznej i kosztowej szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)


go to zlecenie