Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sorafenibu w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C16.1; C48.8 i C73


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 309/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 273/2013 do zlecenia 309/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 185/2013 do zlecenia 309/2013


go to zlecenie