Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MOZOBIL, Plerixafor, roztwór do wstrzykiwań, 20mg/ml (24mg/1,2ml) 1 fiolka po 1,2 ml, kod EAN 5909990728473 w ramach programu lekowego " Pleryksfor w skojarzeniu z G-CSF do zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotocznych do krwi obwodowej w celu ich pobrania, a nastepnie autologicznego przeszczenienia pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem nogim, u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczająca" (ICD-10: C81-85, C90)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19116-11/JOS/13; 2013-10-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 325/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 325/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 325/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 325/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 266/2013 do zlecenia 325/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 182/2013 do zlecenia 325/2013


go to zlecenie