Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Puregon, folitropina beta, 300 j.m./0,36 ml, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN 5909990339754; Puregon, folitropina beta, 600 j.m./0,72 ml, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN 5909990339761


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19792-1/KB/13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 326/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 326/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 326/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 326/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 326/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 14/2014 do zlecenia 326/2013
pdf 01SRP 15/2014 do zlecenia 326/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 9/2014 do zlecenia 326/2013


go to zlecenie