Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elonva, koryfolitropina, 100mikrogramów, roztwór, roztwór do wstrzykiwań, kod EAN: 5909997077482; Elonva, koryfolitropina, 150mikrogramów, roztwór do wtryskiwań, kod EAN: 5909997077499


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19791-1/KB/13; 2013-10-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 327/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 327/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 327/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 327/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 327/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 12/2014 do zlecenia 327/2013
pdf 01SRP 13/2014 do zlecenia 327/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 8/2014 do zlecenia 327/2013


go to zlecenie