Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orgalutran, ganireliks, 0,25mg/0,5 ml, roztwór do wtryskiwań, kod EAN: 5909990880911


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19793-1/KB/13; 2013-10-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 328/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 328/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 328/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 328/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 328/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 11/2014 do zlecenia 328/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 7/2014 do zlecenia 328/2013


go to zlecenie