Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imukin (interferon gamma - 1b), ampułka a 2x10 do potęgi 6 IU (100mcg) w 0,5ml, we wskazaniu: gruźlica prosówkowa o wielomijscowej lokalizacji,wrodzony niedobór odporności; przewlekła choroba ziarniniakowi


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-62/AL/13; 2013-10-28

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 87/2014 do zlecenia 329/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 78/2014 do zlecenia 329/2013


go to zlecenie