Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zemplar (paricalcitol), roztwór do wstrzykiwań, 5 mcg/ml, 5 fiolek, kod EAN: 5909991116316
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjngo: "zapobieganie i leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializom", i uzgodnionego z wnioskodawcą proramu lekowego


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art.35 ust. 1 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15-20-144/ISU/12; 3400; 10.07.2012
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. (art. 98 § 2 kpa)

Postępowanie wznowione postanowieniem MZ z dnia 13.11.2012 MZ-PLR-460-15918-7/MS/12

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 071/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 071/2012
pdf 01Przegląd systematyczny do zlecenia 071/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 071/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 071/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-433-07/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Zemplar (parykalcytol), roztwór do wstrzykiwań, 5 mcg/ml, w ramach programu lekowego: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializom.

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Auszra Wronecka, Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z dnia 2012-09-20

pdf 01 

pdf 01 

 2.

Jarosław Oleszczuk, Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z dnia 2012-09-19

 

Nie rozpatrzono z powodu braku spełnienia wymogów formalnych.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 127/2012 do zlecenia 071/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 117/2012 do zlecenia 071/2012


go to zlecenie