Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onbrez Breezhaler, indakaterolu maleinian, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 150mcg, 30kaps. inhalator, kod EAN5909990738397


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19873-1/MKR/13; 2013-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 331/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 331/2013
pdf 01uzupełnienie Wnioskodawcy do AE do zlecenia 331/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 331/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 331; AOTM-OT-4350-28/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego:
• Onbrez Breezhaler 150 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 30 kapsułek + 1 inhalator; kod EAN: 5909990738397;
• Onbrez Breezhaler 300 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 30 kapsułek + 1 inhalator; kod EAN: 5909990738472
we wskazaniu: w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Adam Antczak dr hab. med. Prof. nadzw. UM w Łodzi

pdf 01 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: braku DKI


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 1/2014 do zlecenia 331/2013
pdf 01SRP 2/2014 do zlecenia 331/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 1/2014 do zlecenia 331/2013


go to zlecenie