Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Votrient, pazopanib, tabletki powlekane, 200 mg, 30 tabl., EAN 5909990764877
Votrient, pazopanib, tabletki powlekane, 200 mg, 90 tabl., EAN 5909990764884
Votrient, pazopanib, tabletki powlekane, 400 mg, 30 tabl., EAN 5909990764891
Votrient, pazopanib, tabletki powlekane, 400 mg, 60 tabl., EAN 5909990764907
w ramach usgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: leczenie raka nerki pazopanibem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-14239-18/MA/12; 3562 17.07.2012
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. (art. 98 § 2 kpa)

 

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cen urzędowych produktów leczniczych


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 072/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna VOTRIENT I_LINIA do zlecenia 072/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna VOTRIENT II LINIA do zlecenia 072/2012
pdf 01Analiza kliniczna VOTRIENT I LINIA do zlecenia 072/2012
pdf 01Analiza kliniczna VOTRIENT II LINIA do zlecenia 072/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 049/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-433-10/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Votrient (pazopanib) we wskazaniu: leczenie pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (ang. Renal Cell Carcinoma, RCC); leczenie pacjentów, u których wcześniej stosowano cytokiny z powodu zaawansowanego raka nerkowo komórkowego (RCC)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Kępiński

pdf 01 

Uwaga do AWA została rozpatrzona i nie wpływa na ostateczne wnioskowanie.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 105/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01SRP 106/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01SRP 107/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01SRP 108/2012 do zlecenia 072/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 95/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01 REK 96/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01 REK 97/2012 do zlecenia 072/2012
pdf 01 REK 98/2012 do zlecenia 072/2012


go to zlecenie