Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade (Eltrombopag), tabletki powlekane, 25 mg, 28 tabl.
EAN 5909990748204
 Revolade (Eltrombopag), tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl.
EAN 5909990748235
we wskazaniu wynikającym ze złozonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego:
leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczna produktem leczniczym Revolade (eltrombopag)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15-20-167/ISU/12; 3646; 23.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cen urzędowych produktów leczniczych


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 074/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna - aneks nr 1 do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna - aneks nr 2 do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza wpływu na system opieki zdrowia do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 074/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 074/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-433-11/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Revolade (Eltrombopag), 25 mg / 50 mg, we wskazaniu: Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną produktem leczniczym Revolade (eltrombopag)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Jarosław Lange

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2012 do zlecenia 074/2012
pdf 01SRP 90/2012 do zlecenia 074/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 74/2012 do zlecenia 074/2012
pdf 01 REK 75/2012 do zlecenia 074/2012


go to zlecenie