Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 5 2,5mg, 30tabl., kod EAN 5909990741861; Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 10 5mg, 30tabl., kod EAN 5909990741359; Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 20 10mg, 30tabl., kod EAN 5909990741465


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-21/JA/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 332/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 332/2013
pdf 01Uzupełnienie do analizy ekonomicznej do zlecenia 332/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 332/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 6/2014 do zlecenia 332/2013
pdf 01SRP 7/2014 do zlecenia 332/2013
pdf 01SRP 8/2014 do zlecenia 332/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 5/2014 do zlecenia 332/2013


go to zlecenie