Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta (pertuzumab), koncentratu do sporzadzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 amp. a 14 ml, kod EAN 5902768001006


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16088-81/KKU/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 334/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 334/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 334/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 262/2013 do zlecenia 334/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 178/2013 do zlecenia 334/2013


go to zlecenie