Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, 400 mg, 1 fiolka a 16 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, kod EAN 5909990010493 (nr sprawy R13072541); Avastin, 400 mg, 1 fiolka a 4 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, kod EAN 5909990010486 (nr sprawy R13072540)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19449-4/KWA/13; 2013-11-06

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 339/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 339/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 339/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 339/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 339/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowiado zlecenia 339/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 339/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 9/2014 do zlecenia 339/2013
pdf 01SRP 10/2014 do zlecenia 339/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 6/2014 do zlecenia 339/2013


go to zlecenie