Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Staveran 120, tabl. powl., 120 mg, 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) kod EAN 5909990045419; Staveran 40, tabl. powl., 40 mg, 20 tabl. (1 blist. po 20 szt.) kod EAN 5909990045211; Staveran 80, tabl. powl., 80 mg, 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) kod EAN 5909990045310


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-767/ISU/13; 2013-11-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 320/2013 do zlecenia 340/2013


go to zlecenie