Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar (Sorafenib), tabl.powl.,20 mg, 112 tabl.
EAN 5909990588169
w ramach programu lekowego: leczenie raka wątrobokomórkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-15386-9/JS/12, 3864, 1.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 075/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 075/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 075/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4351-16/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego: leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Barbara Pepke – Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Marta Bratek – Bayer Sp. z o. o.

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2012 do zlecenia 075/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 79/2012 do zlecenia 075/2012


go to zlecenie