Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brilique, tikagrelor, 90 mg, 56 tabletek, EAN 5909990820238, we wskazaniu: u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) oraz wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (eGFR) poniżej 60 ml/min określonym przy przyjęciu do szpitala lub innej placówki stawiającej diagnozę OZW, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, przez 12 miesięcy, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym.


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20120-2/KB/13; 2013-12-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 347/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 347/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 347/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 luty 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 347/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2014 do zlecenia 347/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2014 do zlecenia 347/2013


go to zlecenie