Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystagon, dwuwinian cysteaminy, kaps. twarde, 50 mg, 100 kaps. EAN 5909990213665; Cystagon, dwuwinian cysteaminy, kaps. twarde, 150 mg, 100 kaps. EAN 5909990213689, we wskazaniu: leczenie pacjentów z wczesnodziecięcą postacią nefropatycznej cystynozy (ICD-10 E 72.0)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1018/LP/13; 2013-12-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 349/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 349/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna i wpływu na budżet do zlecenia 349/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 349/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 349/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-10/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Cystagon (dwuwinian cysteaminy) we wskazaniu: leczenie cystynozy nefropatycznej u pacjentów z postacią wczesnodziecięcą.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Małgorzata Rogaszewska
Orphan Europe Poland

 

Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na błędy formalne (brak podpisu na DKI osoby upoważnionej)

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 63/2014 do zlecenia 349/2013
pdf 01SRP 64/2014 do zlecenia 349/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2014 do zlecenia 349/2013


go to zlecenie