Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Votubia, ewerolimus, tabletka, 5mg, 30tabl. kod EAN 5909990900589;

Votubia, ewerolimus, tabletka, 10mg, 30tabl. kod EAN 5909990900626;

Votubia, ewerolimus, tabletka, 2,5mg, 30tabl. kod EAN 5909990900565:

leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściólkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) wymagającymi leczenia ICD-10 Q85.1

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1028/LP/14; 2014-01-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 002/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 002/2014
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 002/2014
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 002/2014
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 002/2014
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 002/2014


 Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 marca 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 002/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-RK-4351-1/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Votubia (ewerolimus)
we wskazaniu: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) wymagającymi leczenia
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Lech Martyna

pdf 01 

Uwagi nie wpływają na wnioski końcowe AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 90/2014 do zlecenia 002/2014
  pdf 01SRP 91/2014 do zlecenia 002/2014
  pdf 01SRP 92/2014 do zlecenia 002/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 81/2014 do zlecenia 002/2014
  pdf 01 REK_15.04.2014 81/2014 do zlecenia 002/2014
  pdf 01 Aneks do REK_15.04.2014 81/2014 do zlecenia 002/2014


  go to zlecenie