Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Noxafil, posaconasole, 40 mg/ml, zawiesina doustna, EAN 5909990335244, stosowany w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym; dostępny na receptę:

w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybicznych u pacjentów z nowotworami hematologicznymi oraz po przeszczepie szpiku kostnego

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20183-1/KWA/14; 2014-01-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 3/2014
pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 3/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 3/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 3/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 3/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 3/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 3/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 marca 2014r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 3/2014
pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 3/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej: 

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 003, analiza AOTM-OT-4350-1/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu: zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych z chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Urszula Orzeł, MSD Polska Sp. z o.o.

pdf 01 

W uwagach wnioskodawca powtórzył argumenty przedstawione w AW. Analitycy AOTM podtrzymali swoje stanowisko.

2.

prof. dr hab. K. Kawłak

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3. dr A. Tomaszewska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 003, analiza AOTM-OT-4352-1/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu: zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Urszula Orzeł

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone. Wnioskodawca powtórzył argumenty z analiz. Agencja podtrzymała swoje stanowisko.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 88/2014 do zlecenia 003/2014
  pdf 01SRP 89/2014 do zlecenia 003/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 79/2014 do zlecenia 003/2014
  pdf 01 REK 80/2014 do zlecenia 003/2014


  go to zlecenie