Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zmina dawkowania Dysport:

leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-278/BRB/14; 2014-01-09

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji w sprawie zasadności objęcia refundacją stanu klinicznego

 


go to zlecenie