Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg 5 wlew.a 2,5 ml EAN 5909990709212;

Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5mg 5 wlewa 2,5 ml EAN 5909990709311

Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml; 5 wlew.a 2,5 ml EAN 5909990751518

Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml; 5 wlew.a 2,5 ml EAN 5909990751617:

drgawki inne niż określone w ChPL

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-826/ISU/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 33/2014 do zlecenia 23/2014


go to zlecenie