Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketoconazole Hasco, tabl., 200mg; 10 tabl. EAN 5909991045418

Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg; 10 tabl (blist) EAN 5909991042615

Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg; 20 tabl (2 blist. Po 10szt) EAN 5909991042639:

choroba Cushinga; zespół Cushinga

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-826/ISU/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 33/2014 do zlecenia 24/2014


go to zlecenie