Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m.; 12 tabl. EAN 5909990070916

Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.; 12 tabl. EAN 5909990071012:

zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka;
zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka
zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-826/ISU/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 33/2014 do zlecenia 25/2014


go to zlecenie