Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valdoxan, Agomelatinum, tabl. powl., 25 mg, 28 tabl., EAN 5909990686568:

leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20257-1/KB/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 27/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 27/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 27/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 27/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 27/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 27/2014
pdf Uzupełnienie do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 27/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 marca 2014 r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 27/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 110/2014 do zlecenia 027/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 104/2014 do zlecenia 027/2014


    go to zlecenie