Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 14 szt;

Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 15 mg; 14 szt;

Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 42 szt:

Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek ≥ 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie ; leczenie zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1041/LP/14; 2014-01-20

Zlecenie zakończono pismem AOTM-BP-434-2(2)/GOS/2014 z dn. 31.01.2014

Zlecenie dotyczy:

dokonanie analiz w zakresie wpływu na budżet płatnika publicznego w przypadku objęcia refundacją produktu leczniczego oraz dokonanie analiz z podziałem na koszty bezpośrednie wynikające z refundacji substancji czynnych oraz koszty pośrednie.

 


go to zlecenie