Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hidrasec 30 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 30 mg, 16 szt., EAN 5909990924035 Hidrasec 10 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg, 16 szt., EAN 5909990923878 : leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20198-4/MKR/14 MZ-PLR-460-20198-3/MKR/14; 2014-01-21

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 031/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 031/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 031/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 031/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 031/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 kiwietnia 2014r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 031/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 117/2014 do zlecenia 031/2014
  pdf 01SRP 118/2014 do zlecenia 031/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 105/2014 do zlecenia 031/2014


  go to zlecenie