Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Decaldol, haloperidoli decanoas, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, 5 amp. po 1 ml, EAN 5909990077311


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20360-1/MG/14; 2014-01-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 034/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 034/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 034/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 034/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 034/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 kwietnia 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 034/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 034, analiza AOTM-DS-4350-1/2014

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją leku Decaldol (haloperidoli decanoas), roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp. po 1 ml, kod EAN 5909990077311, we wskazaniu: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Barbara Misiewicz-Jagielak

  pdf 01 

  Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone. Wnioskodawca przytoczył argumenty i wyjaśnienia dla poczynionych w analizach założeń. Agencja podtrzymała swoje stanowisko.

   


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 121/2014 do zlecenia 034/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 106/2014 do zlecenia 034/2014


  go to zlecenie