Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Selincro, nalmefen, tabletki powlekane, 18 mg x7 tabl., EAN 5702157142033 Selincro, nalmefen, tabletki powlekane, 18 mg x 14 tabl., EAN 5702157142040


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20317-3/KB/14; 2014-01-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 35/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 35/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 35/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 35/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 35/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 czerwca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 35/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 188/2014 do zlecenia 035/2014
  pdf 01SRP 189/2014 do zlecenia 035/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 153/2014 do zlecenia 035/2014


  go to zlecenie