Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Remicade (infliksimab) 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 1 fiol.,
EAN 59099990900114
w ramach programu lekowego: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-39/BRB/12; 4132; 16.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 080/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 080/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 080/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 080/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 95/2012 do zlecenia 080/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 85/2012 do zlecenia 080/2012


go to zlecenie