Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Botox, Toksyna botulinowa typu A, 100 jednostek (900kD), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek, 1 fiol. z proszkiem, EAN 5909990674817; Nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-859/ISU/14; 2014-02-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 38/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 038/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 038/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 038/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 038/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 038/2014
pdfUzupełnienie do zlecenia 038/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 1 maja 2014r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 38/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 129/2014 do zlecenia 038/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 115/2014 do zlecenia 038/2014


    go to zlecenie