Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, EAN 5909990674817; leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-296/BRB/14; 2014-02-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 40/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 40/2014
pdf Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 40/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 40/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 40/2014
pdf Uzupełnienie do zlecenia 40/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 maja 2014r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 40/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 132/2014 do zlecenia 040/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 118/2014 do zlecenia 040/2014


    go to zlecenie