Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Remicade (infliksimab) 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 1 fiol.,
EAN 59099990900114
w ramach programu lekowego: indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-42/BRB/12; 4133; 16.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 081/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 081/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 081/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 081/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 081, analiza AOTM-OT-4351-19/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Remicade (infliksymab) w ramach programu lekowego: „Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K 51)"

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Prof. dr hab.
B. Iwańczak

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA

2.

Dr M. Mossakowska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA

3. Dr J. Kierkuś

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 96/2012 do zlecenia 081/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 86/2012 do zlecenia 081/2012


go to zlecenie