Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zelboraf, 240 mg; 56 tabl., tabletki powlekane
EAN 5909990935581
w ramach programu lekowego: leczenie chorych na czerniaki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-350/LP/12; 4212; 20.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 083/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza kosztów efektywności do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 083/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 083/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 131/2012 do zlecenia 083/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 121/2012 do zlecenia 083/2012


go to zlecenie