Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Atorwastatyna, Rosuwastatyna, prewencja wtórna zdarzeń sercowo - naczyniowych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-876/ISU/14; 2014-03-10

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy obejmującej skuteczność przedmiotowych technologii w ww. wskazaniu (przegląd systematyczny) wraz z podaniem alternatywnych technologii medycznych wielkości populacji docelowej oraz kosztów bezpośrednich w przypadku objęcia refundacją


go to zlecenie