Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, Eltrombopag, tabl. powl., 25mg, 28 tabl., EAN 5909990748204; Revolade, Eltrombopag, tabl. powl., 50mg, 28 tabl., EAN 5909990748235; Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-936/ISU/14; 2014-04-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 90/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 90/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 90/2014
pdf Aneks do zlecenia 90/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 90/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 90/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 90/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 czerwca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 90/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 176/2014 do zlecenia 090/2014
  pdf 01SRP 177/2014 do zlecenia 090/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 149/2014 do zlecenia 090/2014


  go to zlecenie