Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xeomin 100 jednostek LD50 proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, EAN 5909990643950, stosowany w ramach programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I-61; I-63; I-69"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-317/BRB/14; 2014-04-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 91/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 91/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 91/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 91/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 91/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 91/2014
pdf Uzupełnienie dokumentacji do zlecenia 91/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 czerwca 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 91/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 187/2014 do zlecenia 091/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 152/2014 do zlecenia 091/2014


    go to zlecenie