Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vigabatrinum, Sabril, tabl. powl., 500 mg, 100 tabl. EAN 5909990312818; Vigabatrinum, Sabril, tabl. powl., 500 mg, 100 tabl. EAN 5909990501236; Vigabatrinum, Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg, 50 sasz. EAN 5909990832712; Vigabatrinum, Sabril, tabl. powl., 500 mg, 100 szt. EAN 5909997215129; stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-944/ISU/14; 2014-04-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinie Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 91/2014 do zlecenia 092/2014


go to zlecenie