Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra (tocilizumab) 20mg/ml, 1 fiolka 4 ml, EAN 5909990678273; RoActemra (tocilizumab) 20mg/ml, 1 fiolka 20 ml, EAN 5909990678266; RoActemra (tocilizumab) 20mg/ml, 1 fiolka 10 ml, EAN 5909990678259; leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) tocilizumabem (ICD 10 M08)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-326/BRB/14; 2014-04-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 106/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 106/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 106/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 106/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 106/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 205/2014 do zlecenia 106/2014
  pdf 01SRP 206/2014 do zlecenia 106/2014
  pdf 01SRP 207/2014 do zlecenia 106/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01REK 168/2014 do zlecenia 106/2014


  go to zlecenie