Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Procoralan (ivabradinum); tabl powl.; 5 mg; 56 tabl.; kod EAN 5909990340439
Procoralan (ivabradinum); tabl powl.; 7,5 mg; 56 tabl.; kod EAN 5909990340477
we wskazaniu: Przewlekla niewydolność serca  II do IV stopnia według klasyfikacji  NYHA z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstośc akcji serca wynosi ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-27/JM/12; 4355; 28.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 086/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 086/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 086/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 086/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 086/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 086/2012
pdf 01Analiza bezpieczeństwa do zlecenia 086/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 086/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 115/2012 do zlecenia 086/2012
pdf 01SRP 116/2012 do zlecenia 086/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 104/2012 do zlecenia 086/2012
pdf 01 REK 105/2012 do zlecenia 086/2012


go to zlecenie