Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pazopanibu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy; C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-112/DJ/14; 2014-05-05

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 115/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 202/2014 do zlecenia 115/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 165/2014 do zlecenia 115/2014
pdf 01 REK 166/2014 do zlecenia 115/2014


go to zlecenie