Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rebif, interferonum beta-1a, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 44 µg/0,5ml, EAN 5909990728497 Rebif, interferonum beta-1a, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 44 µg/0,5ml, EAN 590999087493


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-98/KK/14; 2014-05-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 119/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna, wpływu na system ochrony zdrowia i  analiza racjonalizacyjna do zlecenia 119/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna do zlecenia 119/2014
pdfUzupełnienie dokumentacji do zlecenia 119/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 119/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 203/2014 do zlecenia 119/2014
  pdf 01SRP 204/2014 do zlecenia 119/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 167/2014 do zlecenia 119/2014


  go to zlecenie