Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onglyza, Saksagliptyna, tabletki powlekane, 5 mg, 30 tabl, EAN 5909990729357,


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20354-1/MS/14; 2014-05-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 120/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 120/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 120/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 120/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 120/2014
pdf Analiza eracjonalizacyjna do zlecenia 120/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 120/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 224/2014 do zlecenia 120/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 175/2014 do zlecenia 120/2014


    go to zlecenie