Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Extavia, interferonum beta-1b, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml., EAN 5909990650996 Leczenie stwardnienia rozisanego (ICD-10 G 35)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-101/KK/14; 2014-05-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 122/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna i analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 122/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 122/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 122/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 122/2014
pdf Uzupełnienie dokumentacji do zlecenia 122/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 122/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 221/2014 do zlecenia 122/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 172/2014 do zlecenia 122/2014


    go to zlecenie